Förskolan

Den svenska förskolan hålls idag fram som ett föredöme i världen. Men vem hade väl för bara en generation sedan kunnat drömma om att man nu ser det som självklart att barn ska börja skolan vid ett års ålder? Lärarnas kunskaper om de tidiga barnaårens betydelse för individens utveckling och lärande har betytt mycket för att göra förskolan till en uppskattad egen skolform.

Om du klickar på ett decennium kommer du till en längre text om tidsperioden du valt.

Du kan också ladda ned alla årtal samlade i ett enda pdf-dokument här nedan.