Välkommen till Lärarnas Historia

Från folkskolor och läroverk till enhetsskola med grundskola och gymnasium. Vad har hänt på vägen? Hur påverkade lärarna själva utvecklingen? Hur såg lärarnas villkor, yrkesroll och engagemang ut?

Mer om Lärarnas historia

Vi lyfter fram lärarnas roll och betydelse och ger historiskt perspektiv till dagens skoldebatt. Webbplatsen kan användas av lärarstudenter, forskare, fackligt verksamma, politiker, lärare, skolelever, journalister och allmänhet.

Historien år för år

Ett samlat faktaunderlag med källdokument visar skolans och skolpolitikens utveckling och lärarnas inflytande genom sina organisationer.

Lärarminnen

De äldsta lärarberättelserna som presenteras här från arkiven handlar om skolgång i slutet av 1800-talet och att vara nybliven folkskollärare kring förra sekelskiftet.

Visa alla lärarminnen

SAF och folkskollärarna

Sveriges Allmänna Folkskollärar­förening SAF:s arkiv ger många möjligheter till forskning.

Arkivet beskrivs på djupet med digitaliserat material

Lärararkiven – källorna

På TAM-Arkiv finns arkiven från en mångfald lärarorganisationer: fackförbund och yrkesföreningar, historiska och nu verksamma, tillängliga för forskning.

Ingångar till lärararkiven

Sök illustrationer i Lärarstiftelsens bildsamlingar

Lärarstiftelsen äger c:a 1 500 illustrationer i original (teckningar, akvareller och målningar). De digitaliserade illustrationerna är öppna att för återsökning - På TAM-Arkivs hemsida finns ett sökgränssnitt där du kan söka på till exempel konstnär, motiv eller publikation.

Sök illustrationer på TAM-Arkiv