Sveriges Folkskollärarinneförbund, SF

SF bildades genom en utbrytning ur SAF 1906. Utbrytningen föranleddes av införandet av lönedifferentiering baserat på kön. SF organiserade under sitt första år blott nio procent av lärarinnorna, men 50 år senare hade andelen organiserade lärarinnor i SF vuxit till 93 procent. SF drev lärarfackliga frågor och tillsammans med andra kvinnoorganisationer blev förbundet en viktig aktör i den tidiga kvinnorättsrörelsen. År 1963 slogs SF ihop med Sveriges folkskollärarförbund och bildade Sveriges lärarförbund.