Lärarnas historia år för år

I den här sektionen finns det tidslinjer där du kan följa historiens utveckling år för år. Från 1800-talet (och ännu tidigare), de första skolorna och lärarorganisationernas bildande, via grundskolans införande på sextiotalet och åttiotalets konflikter fram till dagens skolor. Den historia som beskrivs är dels skolans och den skolpolitiska med olika reformer, dels lärarnas påverkan och reaktioner genom sina organisationer.

Det finns en tidslinje som handlar om det som idag är grundskolan, en om gymnasieskolan, en om förskolan och en om folkhögskolan. Till sist finns en allmän historiebeskrivning som handlar om skolans styrning. De är alla indelade i många kortare tidsperioder för att underlätta överblicken. Klicka på bild/länktext nedan för att se strukturen under denna.