Sveriges Lärarförbund, SL

År 1963 gick folkskollärarförbundet och folkskollärarinneförbundet samman till en organisation. Till den nya organisationen, Sveriges Lärarförbund (SL), anslöts småskollärarförbundet (SSLF) 1967. Förhandlingar avseende löner, läroplansuppföljning och förbättringar av lärarutbildningen var SL:s centrala frågor fram till förbundet upphörde 1991 och uppgick i det då nybildade Lärarförbundet. Från slutet av 1960-talet till början av 1990-talet växte SL:s från drygt 40 000 till 75 000 medlemmar. Förbundet utgav veckotidningen Lärartidningen, Svensk skoltidning.