Sveriges Folkskollärarförbund, SFF

SFF bildades 1920 till följd av olikartade uppfattningar inom den organiserade lärarkåren angående könsneutral lönesättning. Manliga folkskollärare befarade att deras löner skulle minska om löneklyftan mellan könen utjämnades. Under efterkrigstidens förberedelsearbete till grundskolereformen lämnade SFF lönefrågan och verkade i stället för att folkskollärarna skulle få behörighet att undervisa på grundskolans högstadium. År 1963 slogs SFF ihop med Sveriges folkskollärarinneförbund och bildade Sveriges lärarförbund.