Slöjdlärarnas Riksförening, SR

Slöjdlärarnas riksförening bilades 1953 genom att Slöjd-, Yrkes- och Handelslärarnas Riksförening (SYHR) splittrades i sina tidigare beståndsdelar. Ett av de bärande motiven till uppdelningen var att slöjdlärarna önskade starkare representation i Svenska facklärarförbundet. År 1973 slogs SR samman med Sveriges textillärares riksförening och den nybildade organisationen fick namnet Riksföreningen slöjd- och textillärare.