Läroverken och gymnasieskolan

Idag ryms både yrkesutbildningar och s.k. teoretiska utbildningar inom den treåriga gymnasieskolan och har man bara tillräckligt bra betyg finns det många valmöjligheter för alla som går ut grundskolan. Före gymnasie­skolans införande på 1970-talet fanns en mängd olika skolformer och gymnasiet var förbehållet en minoritet – så sent som på 1950-talet tog bara ca tio procent av en årskull studenten. Här kan du följa utvecklingen hela vägen från 1500-talet till idag. Om du klickar på ett decennium kommer du till en längre text om tidsperioden du valt. Du kan också ladda ned alla årtal samlade i ett enda pdf-dokument här nedan.

Bilder från ett sekel: Läroverken

Ett bildgalleri med äldre fotografier från diverse läroverk. Flertalet finns i arkiven på TAM-Arkiv.

Bilder från ett sekel: Gymnasieskolan