Svenska Facklärarförbundet, SFL

Svenska Facklärarförbundet grundades, som det sista av lärarförbunden inom TCO, den 31 augusti 1948. Yrkeslärarna var den sista stora lärargruppen som organiserade sig. Lärarorganisationer med skolämnen som gemensam bas bildades emellertid under 1800-talet sista decennier. Dessa hade fram till 1948 då SFL bildades fört en självständig facklig tillvaro utan egentlig samverkan. SFL var fram till 1970-talet en federativ organisation med starkt växande medlemsantal. År 1949 hade SFL knappt 5 000 medlemmar fördelade på tio riksföreningar, 1975 hade medlemsantalet växt till 32 000 och vid tidpunkten för samgående med Sveriges lärarförbund hade SFL 110 000 medlemmar.