Historiska lärargestalter

Genom arkiverade dokument – brev, protokoll, skrivelser och tidningar blir några av de betydande föregångsgestalterna i den svenska lärarhistorien levande för oss. Hur beskrevs skolans och lärarnas uppdrag av dessa föregångare – vad skiljer och förenar då och nu?

Här finns en rad personligheter som var och en har gjort avtryck i skolhistorien med sitt engagemang och sina gärningar: de tidiga skolmännen Emil Hammarlund, Fridtjuv Berg och Värner Rydén; reformivraren Alfred Dalin och förskolans centralfigurer Ellen Moberg, Maria Moberg och Anna Warburg; läroverksläraren Josua Mjöberg, flickskolegrundaren Anna Rönström och slutligen hennes efterföljare Ester Boman.