Anna Rönström

Anna Rönström var en av de kvinnor som startade flickskolor under en period då kvinnorna inte hade tillträde till läroverken. Hon hade mycket bestämda åsikter om flickors utbildning, som ibland skilde sig från både gemene mans och kvinnas, men också från huvudfåran i den etablerade kvinnobildningen. För Anna Rönström var flickans personliga utveckling det viktigaste och målet med utbildningen. Bildning, inte utbildning var huvudsyftet. Hon var motståndare till betyg och examina som en reaktion mot läroverkens kultur. Hon drev igenom sin linje vid införandet av normalskolekompetensen  som blev ett intyg på genomgången utbildning – inte en examen.