Josua Mjöberg

Josua Mjöberg (1876 – 1971), läroverkslärare vid Katedralskolan i Lund mellan 1918 och 1942 representerar en av många lärargestalter vid läroverken som vigde sitt liv och engagemang till skolan – de hyllades för sin yrkesgärning på ett sätt man ofta kan se exempel på i Tidning för Sveriges Läroverk. Josua Mjöberg blev docent i stilistik vid Lunds universitet efter att ha doktorerat på Tegnérs ungdomsdiktning. Han var ledamot av modersmålslärarnas förening under perioder och rektor vid Göteborgs högre samskola 1913 – 1918. Han utarbetade en läsebok för läroverket med litteratururval från tiden fram till början av 1900-talet och översatte flera isländska sagor till svenska. Utöver många uppdrag inom utbildningsväsendet var Josua verksam som ordförande i Föreningen Norden, medarbetare i Svenska Akademins ordbok och ledamot av Lunds stadsfullmäktige. En artikel ur Skånetidningen Lunds Dagblad från 1938 innehåller en rapport från det stora läroverksmötet i Stockholm den 20 augusti samma år. Vid lärarmötet behandlades en mängd olika frågor och undervisningsproblem bl. a. disciplinfrågan men till viss förvåning togs lärarlönerna inte upp till diskusson.