Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, SAF

SAF blev genom sitt bildade 1880 den första nationella sammanslutningen av folkskollärare i Sverige. SAF:s målsättning var att tillvarata intressen för folkskolans bästa, folkbildningens höjande och för förbättring av lärarnas ställning i allmänhet. SAF organiserade tidigt en stor andel av folkskollärarkåren och blev efter sekelskiftet 1900 en allt mer inflytelserik aktör i utbildningspolitiken. Föreningen statade 1881 Svensk läraretidning som blev ett viktigt organ för SAF:s frågor.