Teman med artiklar om lärarnas historia

Ett 50-tal artiklar under några större teman ger här en samlad kunskapsresurs — om lärarnas yrkeshistoria och professionella utveckling, deras fackliga organisering och skolans utveckling i Sverige. Texterna är skrivna av akademiska forskare och personer från lärarorgansationerna (se författarpresentationer) för Lärarnas historia år 2010. Varje artikel har en kort introduktion samt exempel på källdokument ur lärar­organisa­tionernas arkiv och tidningar som finns öppet tillgängliga för forskning på TAM-Arkiv. Hela artikeln kan laddas ned och läsas i form av ett pdf-dokument. Samtliga artiklar har skrivits för Lärarnas historia, publicerade i mars 2010 om ej annat anges. För referens i uppsatsarbeten m.m. ange: Författare, Artikelrubrik, lararnashistoria.se, 2010.