Idrottslärarnas Riksförening, IR

Idrottslärarnas Riksförening, ansluten till Svenska Facklärarförbundet, SFL, grundades 1980 genom att man samlade de idrottslärare som fanns inom SFL. Första namn var Gymnastiklärarnas Riksförening. Sitt slutgiltiga namn fick man 1983. Då SFL 1990 gick ihop med Sveriges Lärarförbund upphörde IR. JR gav ut tidskriften Idrottsläraren, tidigare JR bladet. Detta hade ursprungligen startats av Stockholmskretsen. JR konkurrerade starkt med Lärarnas Riksförbund inom SACO.