Folkskolan och grundskolan

Med beslutet vid 1962 års riksdag gick en gammal skolepok i graven. Den nya grundskolan skulle ersätta folkskolan, fortsättningsskolan, högre folkskolan, kommunala mellanskolan, realskolan och kommunala flickskolan. Många lärares snart hundraåriga kamp för en demokratisk skola för alla hade nu lett till bred partipolitisk enighet. Följ den långa och händelserika historien från början fram till idag. Om du klickar på ett decennium kommer du till en längre text om tidsperioden du valt. Du kan också ladda ned alla årtal samlade i ett enda pdf-dokument här nedan.

Bilder från ett sekel: Folkskolan

Ett bildgalleri med äldre fotografier från diverse folkskolor. Flertalet finns i arkiven på TAM-Arkiv.

Bilder från ett sekel: Grundskolan

Ett bildgalleri med äldre fotografier från diverse grundskolor. Flertalet finns i arkiven på TAM-Arkiv.