1990-talet

En ny betygsutredning tillsätts, första kullen från nya lärarutbildningen går ut, skollagskommittén tillsätts och lärarförbunden antar gemensamma etiska principer.

1990

En ny betygsutredning tillsätts; Skolöverstyrelsen läggs ned och ersätts av Skolverket; Flexibel skolstart: skolpliktsålder 6 år

Lärarutbildningen får en parallell grundskoleutbildning där allmänna ämnesstudier kan kompletteras med 40 p praktiskt pedagogisk utbildning. Till den s.k. Unckel-utbildningen var Lärarförbundet kritiskt, LR positivt.

1991

Första kullen från nya lärarutbildningen går ut

SL och nya lärarutbildningen LUT 74

SFL och nya lärarutbildningen

LR och nya lärarutbildningen

 

 

 

SFL går samman med SL och bildar Lärarförbundet

Lärarförbundets ordf. kritiserar plan på alternativ lärarutbildning

SL och SFL om skolavtalet och kommunaliseringen 1989-1991

1992

Skola för bildning – slutbetänkande lämnat av Läroplanskommittén för ny läroplan 1992

1994

Lpo 94 – Ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94 (extern länk)

Ett nytt betygssystem – slutbetänkande från Betygsberedningen

”Rikspolitiker svek lärare”, Skolvärlden om Lpo 94 och Lpf 94

Lärartidningen om Lpo 94, läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmen

1999

Skollagskommittén tillsätts.

Inför en ny skollagstiftning.Gemensam policyskrift från LR och Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet antar gemensamma ”Etiska principer för lärare”. Principerna lägger grunden för de båda organisationernas arbete med att etablera certifiering/auktorisation av lärare: lararesyrkesetik.se (extern länk)