2000-talet

2002

Mot en ny skollag

Skollagskommitténs betänkande:

Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 (extern länk)

Skollagskommittén som s-regeringen tillsatte 1999 lämnar sitt slutbetänkande. Motiven var desamma som för lärarutbildningsutredningen – den moderna skolan kräver anpassningar i skollagen.

 

En tillbakablick

”Äntligen kom beslutet om enhetsskolan”, Solveig Paulsson, tidigare förbundsordförande i Sveriges Lärarförbund, berättar om när hon var nyexaminerad och lyfter fram grundskolans betydelse för hela folket, i denna intervju från 2010.

 

LÄRARMINNEN:
Från folkskola till grundskola

 

2006

Alla barn har rätt till en utbildad lärare. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds gemensamma kampanj 2006.

2009

Regeringens skollagsberedning från 2006 lägger ett nytt förslag 2009. Beslut tas i riksdagen under våren 2010.

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (extern länk)

Förslaget efter remisserna (extern länk)

2010

Separat tidslinje om skolans styrning

Skolans styrning tidslinje