Hushållslärarnas Riksförening, HLR

Svenska skolkökslärarinnorna förening (SSFL) bildades 1906 efter att ett upprop spritts till intresserade och ett antal skolkökslärarinnor samlats till möte i Stockholm. Föreningens ändamål var att samla lärarinnor vid Sveriges skolkök till gemensamt arbete för skolkökssaken och lärarinnornas intresse. Medlemsantalet var under första året 158 personer, 1913 hade antalet stigit till 375 och 1956 var antalet 1 901 medlemmar. SSFL var en av de organisationer som 1948 bildade Svenska Facklärarförbundet (SFL). År 1963 bytte SSFL namn till Hushållslärarnas riksförening (HLR) och 1990 upphörde föreningen i och med sammanslagningen med Sveriges Lärarförbund.