Lärarförbundet

Lärarförbundet är idag Nordens störta lärarorganisation med drygt 230 000 medlemmar. Lärarförbundet bildades 1991 då två av de större svenska lärarförbunden – Sveriges facklärarförbund (SFL) samt Sveriges lärarförbund (SL) gick samman. Genomdrivandet av förskoleklasser och professionalisering av läraryrket har varit viktiga områden.