Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

SFF grundades 1 juli 1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges Fritidspedagogers Förbund, vilket 1980 ändrades till Sveriges Fritidspedagogers Förening. Då SFL 1990 gick ihop med Sveriges Lärarförbund upphörde SFF.