Lärarminnen

Här har vi samlat lärarminnen från olika tider och miljöer. Det rör sig om såväl oredigerade handskrivna berättelser från äldre tider, som utdrag ur böcker och utgivna publikationer där lärare har intervjuats.

Inför folkskolans 100-årsjubileum 1942 samlade SAF in lärarminnen från sina medlemmar. Ett urval av dem finns att läsa här: En samling lärarminnen.

2001 gav Stiftelsen SAF och Lärarförbundet tillsammans med TAM-Arkiv ut boken Från folkskola till grundskola – lärare berättar. Den innehåller åtta längre lärarminnen från äldre och nyare tider.

Skolan i våra hjärtan heter en bok som gavs ut 1992 av Lärarförbundet och TAM-Arkiv inför folkskolans 150-årsjubileum. Lärarminnena här kommer från 1930-talet till tidigt 1990-tal.

Svenska facklärarförbundet gav 1986 ut boken Vi vet vårt värde! som innehåller 14 lärarminnen som spänner över en ett stort område.