Ellen och Maria Moberg och Anna Warburg

Två eldsjälar – Ellen och Maria Moberg i Norrköping – i ett nära samarbete med Friedrich Fröbels ambassadör i Sverige – Anna Warburg. En kraftfull trio som lämnat ett rikt arv till dagens förskollärare. De utvecklade verksamheten, fördjupade sina egna kunskaper och spred dem till hela kåren genom den organisation de byggde upp.