Emil Hammarlund

Emil Hammarlund var tillsammans med Fridtjuv Berg och Värner Rydén en av det sena 1800- och tidiga 1900-talets ledande skolmän. Han var en av de ursprungliga grundarna av Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF) 1880. En uppskattad föreningsmänniska, betydelsefull skolpolitiker och, tillsammans med sin hustru Amanda Hammarlund, skapare av barnbiblioteket Saga.