• Typ av organisation: Fackförbund (TCO)
  • Verksamhetstid: 1948 till 1990
  • Beståndskod: TAM 14

Struktur och sökingångar

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Diariet (C1) ger en ingång till diarieförda handlingar (F3). Verksamhetsberättelser (B2) ger en översikt till förbundets centrala arbetsområden.

Beskrivning av arkivet

Arkivet är tämligen komplett och speglar väl förbundets verksamhet.

Serien B2 innehåller verksamhetsberättelser som ger en översikt till förbundets centrala arbetsområden.

Serien B9 innehåller tidskriften Fackläraren.

Serien C1 innehåller diariet. Från 1951 till 1971 avser diariet (C1, vol. 1–18) inkomna ärenden efter avsändarort. Från 1973 finns Diarieförda handlingar (F3) i ärendediarium. Luckor finns i serien Diarieförda handlingar. Dessa handlingar finns i andra delar av arkivet.

Serien F9 innehåller handlingar om utbildningsfrågor och SFL:s utbildningspolitiska råd.

Material från SFL:s riksföreningar finns i arkiven för SFLs riks/yrkesföreningar. Flera av dessa gav också ut medlemstidningar, vilka ingår i föreningens arkiv.

Förhandlingsmaterial där representanter för SFL förhandlat för TCO-S har förts till detta arkiv.

SFLs arkiv levererades huvudsakligen till TAM-Arkiv år 2000 efter att ha förvarats hos Lärarförbundet. Då SFL, på grund av sin kraftiga tillväxt, ofta bytte lokal, har arkivet genomgått flera flyttningar. En tilläggsleverans av remisser och diarieförda handlingar anlände till TAM-Arkiv 2002 och har placerats sist under B resp. F-serierna.