1950-talet

Enhetsskolans försöksverksamhet startar, allmänna linjen inrättas på det allmänna gymnasiet och kyrkan förlorar sin makt över skolan.

1950

Försöksverksamheten med enhetskolan startar. Det första steget i den stora skolreformen startar 1950.

1952

LR varslar om konflikt

Ett förslag om nya löner för adjunkter och lektorer som innebar höjningar och ändringar av kompetenskrav för lektorer – krav på doktorsexamen ändrades från fil dr till fil lic – väckte protester hos LR som varslade om konflikt. 200 icke ordinarie lärare vid 14 läroverk sade upp sig och all nyanställning förklarade i blockad. Konflikten behövde aldrig utlösas och en uppgörelse träffades med kraftiga höjningar av läroverkslärarnas löner.

1953

Det allmänna gymnasiet var till 1954 indelat i latin- och reallinjer. 1953 beslutar Riksdagen att inrätta ytterligare en linje – den allmänna linjen med uppdelning på en social och en språklig gren. Utöver det allmänna gymnasiet fanns även handelsgymnasier och tekniska gymnasier. Kvällsgymnasier införs 1953.

1955

Realskoleutredningen

Om LR och realskoleutredningen – av Carle, Kinnander och Salin

1956

Statens kompletteringsgymnasium bildas.

1957

Ny skolberedning. Försöket med enhetsskolan blev mer omfattande och komplicerat än man hade kunnat räkna med och en ny skolberedning tillsätts för att ge förslag till framtidens skola.

1958

Kyrkan förlorar sin makt över skolan.