1900-talet och 1910-talet

Fröbelstugan i Norrköping startas, Fröbelinstitutet grundas och Svenska Fröbelförbundet påbörjar sin verksamhet.

1904

Ellen och Maria Moberg öppnar Fröbelstugan i Norrköping, den första ”folkbarnträdgården”

1905

Föreningen för folkkindergarten startas av systrarna Moberg

1906

Artikel om de tidiga barnträdgårdarna och Fröbels barnpedagogiska idéer

”De små kunskapssökarna”, artikel ur tidskriften Kindergarten

1909

Ellen Moberg grundar Fröbelinstitutet i Norrköping för tvåårig utbildning av barnträdgårdsledarinnor.

1918

Svenska Fröbelförbundet startas

Tillsammans med Anna Warburg startar systrarna Ellen och Maria Moberg Svenska Fröbelförbundet 1918 som kom att utvecklas till förskollärarnas fackliga organisation.

Första numret av Svenska Fröbelförbundets Tidskrift ges ut.

Ända fram till 1930-talet saknade barnträdgårdarna och daghemmen (de tidigare barnkrubborna) nästan helt allmänt intresse. Det fanns ingen förståelse från politiker och statmakt för behovet av insatser för de små barnen – det sågs till och med som ett intrång i familjens och hemmens uppgifter. Därför kämpade institutionerna för de små barnen med stora ekonomiska svårigheter och ledarinnorna och andra förkämpar fick ofta knacka dörr för att få ihop medel för driften. Endast ett fåtal kommuner gav små bidrag och ibland gick industriföretag in med pengar. Största inkomstkällan var gåvor.

I slutet av 20-talet fanns ca 100 barnträdgårdar med plats för ca 3 000 barn. HSB började vid denna tid bygga storbarnkammare i sina flerbostadshus och fler och fler kommuner började ge bidrag till barnträdgårdar och daghem.

Förskolans pionjärer | av Magnus Fock