2000-talet

Allmän förskola införs för 4-5-åringar och blir avgiftsfri, förskolan får fina resultat i SKI och TCO:s kanonpris går till Sveriges förskolor.

2000

Allmän förskola införs för 4 – 5-åringar

Maxtaxan införs men är frivillig för kommunerna

2002

Mot en ny skollag

Skollagskommitténs betänkande:
Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 (extern länk)

Skollagskommittén som s-regeringen tillsatte 1999 lämnar sitt slutbetänkande. Motiven var desamma som för lärarutbildningsutredningen – den moderna skolan kräver anpassningar i skollagen.

2003

Allmän avgiftsfri förskola införs för alla barn i åldern fyra och fem år

2004

Förskolan får bäst resultat av alla undersökta samhällssektorer i Svenskt Kvalitetsindex och TCO:s kanonpris gick till Sveriges förskolor.

2010

Regeringens skollagsberedning som tillsattes 2006 lägger ett nytt förslag. Beslut tas i riksdagen under våren 2010.
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (extern länk)

Förslaget efter remisserna (extern länk)