Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF- Protokollsregister 1881-1963

Registren till centralstyrelsens protokoll är en utmärkt ingång till föreningens verksamhet och vittnar om dess verksamhetsbredd. Ämnesregistren är digitaliserade i sin helhet (1881–1963) på Lärarnas historia. Centralstyrelsen var SAF:s viktigaste organ för den löpande verksamheten. Styrelsen tog bland annat ställning till spörsmål som hade aktualiserats av lokalföreningarna och enskilda medlemmar samt beslutade om åtgärder. Samtliga…

Sök i SAF:s källregister till folkundervisningens historia

Här kan du söka bland 17 000 registerposter från en kortkatalog med källhänvisningar till den svenska folkundervisningens historia framtagna av SAF 1933 och digitaliserade för forskningsändamål 2012. Källhänvisningar ges till Riksarkivet, Kungliga Biblioteket och SAF:s eget arkiv som idag förvaras på TAM-Arkiv. Systematisk och alfabetisk ämnesordskatalog…

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, SAF

SAF blev genom sitt bildade 1880 den första nationella sammanslutningen av folkskollärare i Sverige. SAF:s målsättning var att tillvarata intressen för folkskolans bästa, folkbildningens höjande och för förbättring av lärarnas ställning i allmänhet. SAF organiserade tidigt en stor andel av folkskollärarkåren och blev efter sekelskiftet 1900 en allt mer inflytelserik aktör i utbildningspolitiken. Föreningen statade…

SAF:s historia

SAF blev genom sitt bildade 1880 den första nationella sammanslutningen av folkskollärare i Sverige. Redan i slutet av 1830-talet hade dock lokala lärarföreningar bildats men dessa tidiga sammanslutningar upplöstes snart. På 1870-talets inleddes en våg av sammanslutningar inom lärarkåren i den expanderande folkskolan. Runt 1880 fanns det över 100 lokala folkskollärarföreningar med härad, stift eller…