Årsskrifter 1895-1899

Årsskrifter 1895-1 Årsskrifter 1895-2 Årsskrifter 1895-3 Årsskrifter 1895-4 Årsskrifter 1895-5 Årsskrifter 1896-1 Årsskrifter 1896-2 Årsskrifter 1896-3 Årsskrifter 1896-4 Årsskrifter 1896-5 Årsskrifter 1896-6 Årsskrifter 1896-7 Årsskrifter 1896-8 Årsskrifter 1896-9 Årsskrifter 1897-1 Årsskrifter 1897-2 Årsskrifter 1897-3 Årsskrifter 1897-4 Årsskrifter 1897-5 Årsskrifter 1897-6 Årsskrifter 1898-1 Årsskrifter 1898-2 Årsskrifter 1898-3 Årsskrifter 1898-4 Årsskrifter 1898-5 Årsskrifter 1898-6 Årsskrifter 1898-7 Årsskrifter…

Årsskrifter 1885-1889

Årsskrifter 1885-1 Årsskrifter 1885-2 Årsskrifter 1885-3 Årsskrifter 1885-4 Årsskrifter 1886-1 Årsskrifter 1886-2 Årsskrifter 1886-3 Årsskrifter 1886-4 Årsskrifter 1887-1 Årsskrifter 1887-2 Årsskrifter 1887-3 Årsskrifter 1887-4 Årsskrifter 1888-1 Årsskrifter 1888-2 Årsskrifter 1888-3 Årsskrifter 1888-4 Årsskrifter 1889-1 Årsskrifter 1889-2 Årsskrifter 1889-3 Årsskrifter 1889-4…

Årsskrifter 1890-1894

Årsskrifter 1890-1 Årsskrifter 1890-2 Årsskrifter 1890-3 Årsskrifter 1890-4 Årsskrifter 1890-5 Årsskrifter 1891-1 Årsskrifter 1891-2 Årsskrifter 1891-3 Årsskrifter 1891-4 Årsskrifter 1891-5 Årsskrifter 1892-1 Årsskrifter 1892-2 Årsskrifter 1892-3 Årsskrifter 1892-4 Årsskrifter 1893-1 Årsskrifter 1893-2 Årsskrifter 1893-3 Årsskrifter 1893-4 Årsskrifter 1893-5 Årsskrifter 1894-1 Årsskrifter 1894-2 Årsskrifter 1894-3 Årsskrifter 1894-4 Årsskrifter 1894-5…

Förskollärarnas professionalisering – tidsdokument

Minnen ur Förskolans historia Provnummer av tidskriften "Kindergarten" Brev från Ellen Moberg till Anna Warburg Svenska Fröbelförbundet 1918-1938. Av Maria Moberg och Stina Sandels. "Än svävar systrarnas andar över förskolan", artikel om systrarna Ellen och Maria Moberg "Barntillsyn ingen 'kvinnofråga'", pressklipp ur SFR:s arkiv "Ett förbund, en tidning – med 70 års historia", artikel om…

SAF – Årsskrift 1886

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF/FSAF gav mellan 1880-1963 ut årsskrifter som digitaliserats för Lärarnas historia. Här ett exempel från år 1886. Se samtliga årgångar som digitaliserats > SAF Årsskrift 1886-1 SAF Årsskrift 1886-2 SAF Årsskrift 1886-3 SAF Årsskrift 1886-4…

Lärarnas professionalisering – tidsdokument

"Vår organisation", artikel i första numret av Folkskollärarnas tidning från 1920 Sveriges Lärarförbunds (SL) kongressbeslut 1967 angående motionen "Oexaminerade lärarvikariers medlemskap i förbundet" "Arbete åt utbildade lärare!", sammanfattning av LR:s program "Sveriges Lärarförbund sätter stopp för outbildade lärare" Ur Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2003…

Lärarutbildningen i historisk belysning – tidsdokument

Årsberättelse för Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings (SAF) första år – 1880 Uttalanden av ledamöter inom SAF om Fridtjuv Berg med anledning av hans bortgång Sveriges Småskollärarinneförbunds (SSLF) uttalande om frånvaron av en småskollärarutbildning "Skolreformen och lärarutbildningen" "Skolan som vi vill ha den" – SL:s skolpolitiska programförslag…