Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF- Protokollsregister 1881-1963

Registren till centralstyrelsens protokoll är en utmärkt ingång till föreningens verksamhet och vittnar om dess verksamhetsbredd. Ämnesregistren är digitaliserade i sin helhet (1881–1963) på Lärarnas historia. Centralstyrelsen var SAF:s viktigaste organ för den löpande verksamheten. Styrelsen tog bland annat ställning till spörsmål som hade aktualiserats av lokalföreningarna och enskilda medlemmar samt beslutade om åtgärder. Samtliga sådana spörsmål återfinns i ämnesregistret. I registret finns ett sidnummer som är en angivelse var ärendet kan återfinnas i den aktuella årsvolymen i A2a-serien. Protokollet är i regel av redogörande och beslutskaraktär. Det aktuella protokollet anger också om det finns bilagor knutna till ärendet. Dessa återfinns i serie A2b-serien.

Genom ämnesregistren får man en uppfattning om vilka frågor som diskuterades under ett visst år. Man kan också enkelt ta reda på vilka år som centralstyrelsen tog ställning till frågor som rörde exempelvis aga eller prästernas självskrivenhet som skolrådens ordförande. Följer man upp dessa frågor i protokollen och bilagorna får man en mångfasetterad bild av aktuella åsiktsriktningar inom lärarkåren. I frågor av central natur ombads nämligen lokalföreningarna inkomma med sina åsikter till centralstyrelsen. Svaren sammanställdes av styrelsen, fördes till en särskild bilaga, varefter beslut fattades. Allt detta är protokollfört

Lärarnas historia välkomnar synpunkter på tillgång av digitaliserat material för fortsatt digitalisering: info@lararnashistoria.se
  

Registren som pdf-dokument:

1881-1899
SAF Protokollsregister 1881
SAF Protokollsregister 1882
SAF Protokollsregister 1883
SAF Protokollsregister 1884
SAF Protokollsregister 1885
SAF Protokollsregister 1886
SAF Protokollsregister 1887
SAF Protokollsregister 1888
SAF Protokollsregister 1889
SAF Protokollsregister 1890
SAF Protokollsregister 1891
SAF Protokollsregister 1892
SAF Protokollsregister 1893
SAF Protokollsregister 1894
SAF Protokollsregister 1895
SAF Protokollsregister 1896
SAF Protokollsregister 1897
SAF Protokollsregister 1898
SAF Protokollsregister 1899

1920-1939
SAF Protokollsregister 1920
SAF Protokollsregister 1921
SAF Protokollsregister 1922
SAF Protokollsregister 1923
SAF Protokollsregister 1924
SAF Protokollsregister 1925
SAF Protokollsregister 1926
SAF Protokollsregister 1927
SAF Protokollsregister 1928
SAF Protokollsregister 1929
SAF Protokollsregister 1930
SAF Protokollsregister 1931
SAF Protokollsregister 1932
SAF Protokollsregister 1933
SAF Protokollsregister 1934
SAF Protokollsregister 1935
SAF Protokollsregister 1936
SAF Protokollsregister 1937
SAF Protokollsregister 1938
SAF Protokollsregister 1939

1900-1919
SAF Protokollsregister 1900
SAF Protokollsregister 1901
SAF Protokollsregister 1902
SAF Protokollsregister 1903
SAF Protokollsregister 1904
SAF Protokollsregister 1905
SAF Protokollsregister 1906
SAF Protokollsregister 1907
SAF Protokollsregister 1908
SAF Protokollsregister 1909
SAF Protokollsregister 1910
SAF Protokollsregister 1911
SAF Protokollsregister 1912
SAF Protokollsregister 1913
SAF Protokollsregister 1914
SAF Protokollsregister 1915
SAF Protokollsregister 1916
SAF Protokollsregister 1917
SAF Protokollsregister 1918
SAF Protokollsregister 1919

1940-1963
SAF Protokollsregister 1940
SAF Protokollsregister 1941
SAF Protokollsregister 1942
SAF Protokollsregister 1943
SAF Protokollsregister 1944
SAF Protokollsregister 1945
SAF Protokollsregister 1946
SAF Protokollsregister 1947
SAF Protokollsregister 1948
SAF Protokollsregister 1949
SAF Protokollsregister 1950
SAF Protokollsregister 1952
SAF Protokollsregister 1952
SAF Protokollsregister 1953
SAF Protokollsregister 1954
SAF Protokollsregister 1955
SAF Protokollsregister 1956
SAF Protokollsregister 1957
SAF Protokollsregister 1958
SAF Protokollsregister 1959
SAF Protokollsregister 1959-1960
SAF Protokollsregister 1961-1962
SAF Protokollsregister 1962-1963

 

// OBS 1895 och 1899 saknas och 5 st ska redigeras och uppdateras filer, se dok.