Sök i SAF:s källregister till folkundervisningens historia

Här kan du söka bland 17 000 registerposter från en kortkatalog med källhänvisningar till den svenska folkundervisningens historia framtagna av SAF 1933 och digitaliserade för forskningsändamål 2012. Källhänvisningar ges till Riksarkivet, Kungliga Biblioteket och SAF:s eget arkiv som idag förvaras på TAM-Arkiv.

Systematisk och alfabetisk ämnesordskatalog