Sveriges Lärarförbund SL 1963-1967

De kvinnliga och manliga folkskollärarna kunde slutligen 1963 gå samman i Sveriges Lärarförbund. En betydelsefull milstolpe var när stats- och kommunalt anställda tjänstemän 1966 fick rätten att förhandla – dvs rätt att teckna kollektivavtal och vidta stridsåtgärder.

En fråga för SL under denna period var även en lärarutbildning anpassad till den nya grundskolan. Förhandlingarna med Småskollärarnas förbund SSLF resulterade slutligen i ett samgående 1967 då ett förnyat Sveriges Lärarförbund kunde bildas.