Folkskollärarna – en facklig tillbakablick

Från att ha tillhört en gemensam organisation ”Sveriges Allmänna Folkskollärarförening” hade lärarna i folk- och småskolan 1920 gått skilda vägar. Då fanns tre organisationer: Folkskollärarinneförbundet, Folkskollärarförbundet och Småskollärarinneförbundet. Det var i första hand lönefrågan som hade splittrat lärarna och det kom att dröja till 1940-talet innan diskussioner om ett enande så småningom resulterade i ett enat förbund. 1967 blev de kvinnliga och manliga lärarna förenade i en och samma organisation. Lärarna hade småningom insett att de hade allvarligare hot mot sin ställning utanför de egna leden och insåg betydelsen av enighet inom kåren.