Läroverkens utveckling i Sverige

Ända fram till 1900-talets andra hälft var läroverken och gymnasieskolan förbehållna en mycket liten del av befolkningen. Först under 1960-talet skedde den stora omvandling som ledde till att majoriteten av Sveriges ungdomar efter genomgången gymnasieskola har behörighet till högskolestudier. 2008 lade regeringen förslag till Riksdagen om en förändrad gymnasieskola där yrkesinriktade utbildningar inte ska ge behörighet till högre studier.