Från folkskola till grundskola 1842-1962

  • Varför skapades folkskolan?
  • Vad har varit motivet till de många olika besluten som ligger bakom dagens grundskola?
  • Vilka krav har samhället ställt på lärarna och vad skulle lärarna undervisa om?
Utvecklingen, från en hemundervisning präglad av kyrkans intresse av att sprida bibelns läror, till en skola styrd av folkflertalets önskan att genom politiska beslut om inriktning och organisation forma en skola för alla beskrivs utförligt i artikeln.