Skolans huvudmannaskap och styrning

Ett starkt centralstyrt skolsystem utvecklas till ett av världens mest decentraliserade system på ett halvt sekel. Motiven har varit politiska – och förändringen av skolans styrning har skett samtidigt som samhället i övrigt utvecklats i en mer demokratisk riktning när det gäller synen på delaktighet och inflytande från brukare och utövare. Frågan som kan ställas är om utvecklingen gynnat lärarprofessionens ställning och hur omständigheter som t ex nytt statsbidragssystem, mål- och resultatstyrning, en förändrad lärarutbildning, lokal- och individuell lönesättning för lärarna har påverkat läraryrket och elevernas skolgång.