Lärarna som en kraft i skolan och samhället

I sin avhandling skildrar Sofia Persson hur läraryrket förändrats över 200 år, från början av 1800-tal till tidigt 2000-tal. Lärares strävan efter att själva få utforma sitt yrke löper som en röd tråd genom yrkets historia.

Tre perioder i lärarnas yrkesutveckling skildras – där den senaste, enligt författaren, utmärks av att det kollektiva projektet att stärka lärarprofessionen genom auktorisation, etiska riktlinjer och förstärkt vetenskaplig anknytning finns samtidigt med det individuella projektet där  den enskilda läraren förväntas  själv bygga upp en egen pedagogisk portfölj och sköta sin egen individuella löneförhandling.