Lärarna i kunskapssamhället

Ingrid Carlgren har i sin artikel pekat på nödvändigheten att lärare deltar i sin egen kunskapsbildning. Hon beskriver utvecklingen under 1900-talet och pekar på hur olika tidsperioder och samhällsförändringar har påverkat yrket. Hon menar att kunskapsutvecklingen i högre grad bör bli en del av yrkesutövningen. Med tanke på omfattningen av de kunskaper som barn och unga ska tillägna sig under sina år i skolan och att varje innehållslig del kräver sin specifika behandling (vilken kan variera beroende på vems lärande det gäller) är det svårt att förstå att det fortfarande är så många som tror att den kunskap lärare behöver redan finns, avslutar Ingrid Carlgren sin artikel.