Förskollärarnas professionalisering

Ursprunget till förskollärarutbildningen finner vi i de seminarier som startades runt sekelskiftet med Fröbelpedagogiken som bas. Redan de första utbildningarna för barnträdgårdslärarinnorna kom att få stor betydelse för utvecklingen av ett yrkesspråk och skapandet av en social och värdemässig gemenskap. Faktorer som är viktiga förutsättningar för professionaliseringen av yrket. Lärarna vid denna tid var angelägna att ha egenkontroll av såväl seminarierna som verksamheten och var motståndare till statlig inblandning – en inställning som under senare decennier kom att omprövas för att redan på 1930-talet uttryckas i krav på statsunderstöd och kvalitetskontroll av kommunala och enskilda barnträdgårdar.