Lärarnas professionalisering

Christina Florin inleder artikeln om de två stora lärarkategoriernas professionaliserings-strävanden runt förra sekelskiftet med att definiera begreppen profession och professionalisering. Frågan är vilka lärdomar senare tiders lärare har dragit och drar av sina föregångares medvetna kamp för att stärka yrkets ställning och vilka bakslag och framgångar vi kan iaktta under senare tid.