Lärarförbundet sedan 1991

Lärarförbundet bildades 1991 då Sveriges lärarförbund (SL) och Sveriges facklärarförbund (SFL) gick samman. Viktiga politiska områden för Lärarförbundet har varit medlerkan till den nuvarande förskolans genomförande, professionaliseringen av läraryrket och att göra lärarutbildningen forskningsförberedande. Projektet ”Lärarna lyfter Sverige” visade att kunskap kommer att avgöra Sverige framtida välfärd och ekonomiska utveckling. Översikten tar även upp kommunaliseringen av skolorna och friskolereformen.