Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i samverkan

Inför 1993 års avtalsrörelse inledde de två lärarorganisationerna Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ett samarbete. De stora kommunala arbetsgivar­organisa­tionerna deklarerade att läget i Sverige nu var sådant att avtalen borde ligga på oförändrade nivåer. Ett avtal om samverkan mellan lärarorganisationerna tecknades 1996 och Lärarnas Samverkansråd bildades. Samverkan kunde nu innefatta både förhandlings­frågor, utbildningspolitiska frågor och pensions- och försäkringsfrågor. Man kunde uppträda som en part, till en början gentemot arbetsgivar­organisa­tionerna på det offentliga området, men efterhand också på det privata. Med ”En satsning till 2000” tog förbunden initiativ till utvecklingsprojekt tillsammans med Kommunförbundet och Utbildningsdepartementet.