Historielärarnas förening – en historik

Vid sidan av de större fackliga förbund som organiserar lärare finns även mindre föreningar som samlar ämneslärare. En av dessa är Historielärarnas förening som sedan år 1942 har verkat för att stärka historieämnet i skolundervisningen och att hjälpa historielärare med bland annat fortbildning. Arbetet med att främja historieämnet har främst tagit sig uttryck genom att föreningen har tagit del i den utbildningspolitiska debatten när förhållandena för historieämnet har ändrats vid till exempel olika skolutredningar, nya läroplaner eller förändrad lärarutbildning.