Gymnasieläraren i en brytningstid

Skolan förändras – nya läroplaner är uttryck för en politisk vilja att ändra skolans mål. Under 1900-talets sista decennier genomgick gymnasieskolan liksom grundskolan stora förändringar. En skola som tidigare varit förbehållen barn ur medel- och övre medelklass och från studievana miljöer skulle nu vara öppen för barn och ungdomar ur alla samhällsklasser. Dessa förändringar mottogs inte med entusiasm av alla lärare – de olika uppfattningar som fanns i samhället i stort när det gäller skolans mål och metoder, fanns också bland lärarna i gymnasiet och högstadiet – ämneslärarna. Artikeln beskriver utvecklingen från en gymnasieskola för eliten till en gymnasieskola för alla och de olika reaktioner på denna utveckling som kom till uttryck i lärarkåren.