Förskolans pionjärer

Den svenska förskolan har byggts upp och ut till att på 2000-talet vara en självklar del av utbildningsväsendet. Det är resultatet av barnträdgårdslärarinnorna och senare förskollärarnas mångåriga kamp. De har genom sin organisation arbetat både för skolformens ställning och sina egna villkor. Några av de tidiga förgrundsgestalterna skildras i artikeln som också beskriver kårens ställningstaganden i viktiga sakfrågor.