Flickskolornas utveckling och avveckling

Även om det var få som protesterade när nedläggningen av flickskolorna beslutades 1962 har frågan om införande av könsuppdelad undervisning aktualiserats på senare år – då med andra förtecken än på 1800-talet. Med en titt i backspegeln kan dagens lärare få perspektiv på 2000-talets diskussion om flickors och pojkars skolgång och val av inriktning. Artikeln ger en bakgrund till utvecklingen från en starkt könsuppdelad skolvärld till dagens jämställda(?) skola.