Folkskollärarna och Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF – en resumé

Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF) bilades 1880 för småskolans och folkskolans lärare. Folkskollärarkåren växte samman till en stark och målmedveten organisation som med tiden blev en viktig del i Folkskolans historia. Man verkade politiskt, pedagogiskt och socialt. Ledande namn  från 1880 och framåt var Fridtjuv Berg, Alfred Dalin, Emil Hammarlund, Amanda Hammarlund och Värner Rydén. Under 1900-talets början bildade kvinnliga och manliga respektive småskollärarinnor även egna organisationer för att driva bl.a. lönefrågor. Solveig Paulsson, ordförade i Stiftelsen SAF (2010) och tidigare ordförande i Sveriges Lärarförbund ger en resumé av historien.