Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

”När mamma och pappa väntade mej fick pappa högre lön och mamma fick sparken” Så kunde det låta ända fram på fyrtiotalet i Sverige. Principen om lön efter behov var också den som gav upphov till bildandet av ett kvinnligt folkskollärarinneförbund 1906.  Splittringen i ett manligt och ett kvinnligt förbund för folkskollärare bestod ända till 1963 – först då kunde villkoren för manliga och kvinnliga lärare äntligen anses vara i stort sett jämställda och folkskollärarna bildade åter ett gemensamt förbund. Läraryrket har dominerats av kvinnor under lång tid – i synnerhet gäller det lärare för de yngre åren. Under några år på sextiotalet kvoterades män till lärarutbildningen. Idag är cirka 80 procent av lärarna kvinnor och frågan ställs om lönen är ett skäl till läraryrkets ökande feminisering.