Från folkskollärarna till Lärarförbundet 1880-1991

av Lärarnas historia Lärarna var bland de första tjänstemannagrupper som organiserade sig. Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF) bildades 1880. Det var vid denna tid inte bara den första, utan också den största lärarorganisationen och hade ett år efter starten drygt 2 000 medlemmar. I SAF fanns inte bara folkskollärare och folkskollärarinnor utan även andra lärare inom folk- och småskolan kunde ansluta sig individuellt som t. ex. småskollärare och småskollärarinnor och övningslärare – men snart nog bildade dessa grupper liksom yrkes- och facklärare och förskollärare egna organisationer.